Környezeti nevelés (egyéb foglalkozásokkal összekötve pl. zenei, mozgásos, kézműves)

– a környezettudatos szemlélet, magatartás, életvitel kialakítása

– a helyi környezeti értékekkel való megismertetés, illetve azok megóvására való nevelés

– a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása;

– az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása a helyi

sajátosságok felhasználásával;

– a környezettudatos életvitel kialakítása (az energiával; vízzel, árammal való takarékoskodás, a

pazarlás elkerülése);