Iskola-előkészítő foglalkozás nagycsoportos óvodások számára

mikro csoportos keretek között

-Célja az óvodából az isklába való átlépés segítése, problémák leküzdése
-Folyamatos, tervszerű fejlesztő foglalkozás

-játékos logikai feladatok elvégzése
-figyelem, emlékezet fejlesztés
-mesefeldolgozás, szövegértés fejlesztése
-szókincsbővítés
-mozgásfejlesztés
-téri tájékozódás, testséma fejlesztése

Időpont:
minden szerdán 17:30-18:30
Bejelentkezés szükséges! +3630/3631473

Ára:
1 alkalom: 2000.- Ft
4 alkalom: 7500.- Ft (2 hónapig felhasználható)

A foglalkozásokat Arató Réka logopédus, gyógypedagógus tartja.