Beszéd-és kommunikációfejlesztés

 

tüdőkapacitás növelése a különböző légző-és fújógyakorlatokkal

– beszédszervek ügyesítése

– hallásfejlesztés, beszédhallás fejlesztése

– auditív, vizuális emlékezet fejlesztése

– beszédészlelés, beszédmegértés, aktív beszédtevékenység fejlesztése

– ritmusérzék fejlesztése