A foglalkozás jelenleg szünetel!

Időpont:Dalolka 10.15.

minden csütörtökön 10.00-11.00 óráig      

(45 perc foglalkozás + 15 perc játék)

– zenei hallás, és hallási figyelem fejlesztése

– ritmusérzék fejlesztése

– kommunikáció-és beszédfejlesztés

– angol nyelvi kommunikáció- és beszédfejlesztés

– szociális kapcsolatok (anya-gyerek, gyerek-gyerek) erősítése

– testséma, térészlelés fejlesztése

 

Ára: 1350.- Ft/foglalkozás

1200.- Ft/foglalkozás bérlettel!