Jelen tájékoztató a www.dzsumania.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) üzemeltetőjének (továbbiakban Üzemeltető) Adatkezelési szabályzata, amely a weboldal látogatók (továbbiakban Felhasználó) személyes adatainak kezelésére, feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza, valamint a felhasználók ezzel kapcsolatos jogait, és azok érvényesítésének lehetőségeit.

 

Az adatkezelési politika megfelel az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak. Kialakítása a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.) rendelkezéseinek figyelembevételével történt:

 

  1. Az adatkezelő adatai

Dzsumánia Kreatív Játszóház 
Székhely: 1145, Budapest Szugló u. 64. 2.em 13.

Adószám: 66817862-1-42
Kapcsolattartó neve: Bondár Mónika

E-mail: dzsumania@gmail.com

 

  1. A kezelt adatok jogalapja, köre, célja és időtartama

2.1. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

2.2. A kezelt adatok köre

a.) A Weboldal használatával kapcsolatos adatok

A Weboldal használatához a Felhasználónak semmilyen adatot nem kell megadnia.

A Weboldal használata során rögzítésre kerülhet a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Üzemeltető a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Ezen az adatokat Üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel.

A weboldalon elhelyezett „Üzenetküldő mező”-ben Üzemeltető lehetőséget biztosít a Felhasználónak üzenet küldésére bármilyen, a Weboldallal vagy annak tartalmával, illetve a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az üzenetküldés során Felhasználónak kötelezően a nevét és az e-mail címét kell megadnia.

Felhasználó az üzenet elküldésével önkéntesen hozzájárul adatai kezeléséhez.

A Weboldal a Felhasználó azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében sütiket (cookie-kat) helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt a Felhasználó kifejezetten jóváhagyja a Weboldalra való első belépéskor. A cookie-k a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a Felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük. Amennyiben Felhasználó a Weboldallal kapcsolatos cookie-beállításain kíván módosítani, vagy azokat törölni szeretné, akkor azt a web elérésére használt böngészőprogram beállításainál megteheti.

b.) A foglalkozásokhoz kapcsolódó adatok

A különböző foglalkozásokon megadott adatokat (gyermek neve, Szülő neve, Telefonszám, E-mail cím), amelyeket az adott foglalkozáson, a résztvevő gyermek képviselője ad meg.

3.3. Az adatkezelés célja

a.)    A Felhasználó által a Weboldalon megadott adatokat Üzemeltető kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználók részére nyújtani, elsősorban az alábbi területeken:

  • a Weboldalon található szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolása, illetve további információ megadása terén
  • a Weboldal tartalmának, szolgáltatásainak fejlesztéséhez
  • a Weboldal további optimalizálásához, hogy azt még inkább a Felhasználók igényeire tudja szabni

Üzemeltető a fent megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

b.)    A különböző foglalkozásokon megadott adatokat az Üzemeltető kizárólag az adott foglalkozással kapcsolatos információk, értesítések eljuttatásához, kérdések, kérések megválaszolásához használja fel. Az adatokat harmadik fél számára nem adja ki, csak az Üzemeltető alkalmazásában álló személyek férhetnek hozzá.

 

3.4. Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által önkéntesen megadott adatokat az Üzemeltető addig jogosult kezelni, amíg a Felhasználó adattörlési lehetőséggel nem él.

 

  1. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatokat Üzemeltető Magyarország területén, a Maxer.hu szervertermében telepített, őrzéssel védett, dedikált szervereken tárolja.

Jelen Weboldal https tanúsítvánnyal rendelkezik, biztosítva ezzel, hogy a Felhasználó által az oldalon keresztül küldött üzenetek ne legyenek lehallgathatók.

  1. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A Weboldalon a mindenkor érvényes Adatkezelési tájékoztatót Üzemeltető közzé teszi. Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges változásokról tudomása legyen.

 

  1. Az érintett jogai

Felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az Adatkezelő elérhetőségein. A helyesbítést, illetve törlést az Üzemeltető a beérkezést követően 5 munkanapon belül teljesíti.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.

 

  1. Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek címe: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., weblap: www.naih.hu

Budapest, 2018.05.25