Lábboltozat erősítő és terepes járás

– a láb fogó funkciójának gyakorlása, hogy az életkornak megfelelő teljesítőképességű lábizomzat alakulhasson ki

– lúdtalp prevenció

Terepes járás:

– egyensúlyfejlesztés

– téri tájékozódóképesség fejlesztése

– szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése

– testséma fejlesztés

– fizikai állóképesség, erő, gyorsaság fejlesztése

– mozgással kapcsolatos szókészlet fejlesztése